Op woensdag 12 juli houden we onze algemene ledenveradring.

Hier voor worden onze meerderjarige leden en de ouders van de jeugspelers tot 18 jaar uitgenodigd.

De vergadering begint om 19:00 uur.

Locatie: Cesponec

namens het bestuur,

Dik Bosvoorzitter