Na een tussentijdse evaluatie gevoert door het bestuur en trainer Reinier Pruim zijn beide partijen overeengekomen dat de aansturing van de selectie van vv CEC door de huidige trainer zal worden gecontinueerd. 

Beide partijen zijn tevreden over de gang van zaken tot nu toe. Dit mede gezien in het licht van de overstap van zondag naar zaterdag voetbal. De dynamiek van het zaterdagvoetbal is toch anders dan op zondag. Doordat er aan het begin van dit seizoen begonnen is aan de opbouw van een nieuw elftal zijn de resultaten nog niet helemaal zoals we dit verwacht hadden. Maar beide partijen zijn er van overtuigd dat dit er aan zit te komen. Dit ook vanwege het feit dat er enkele jeugdspelers nadrukkelijk aan zitten te komen.

Er is afgesproken dat het huidige contract met twee jaar zal worden verlengd. Zowel het bestuur als de trainer zijn tevreden over de tot stand gekomen verlenging van het contract.