Emmer Compascuum – Op woensdag 16 februari organiseerde vv CEC een inloop avond, onderwerp van gesprek was het voorstel om in het vervolg op de zaterdag te gaan voetballen met het prestatie team. Meteen na afloop kon er gestemd worden.

Na het tellen van alle stemmen blijkt dat 82% van de stemmers de overgang naar de zaterdag wel ziet zitten. Voorzitter Dik Bos sprak met veel leden tijdens de inloopavond. “Het is een onderwerp wat erg leeft binnen de vereniging, vanuit de selectie spelers en de oudere jeugd kwam de wens voor het zaterdagvoetbal naar voren.”

Ondanks de vele voor stemmers is het een gevoelig en beladen onderwerp. “Sommige mensen hebben hun hele weekend om de zondag-voetbaldag heen gebouwd. Van oudsher doen ze dat en het valt niet mee om dat nu los te laten. Toch zie ik ook onder de oudere leden het besef dat het de tijdsgeest is en bijna onontkoombare ontwikkeling betreft”, aldus de CEC voorzitter.