Beste Leden,

Na grondig onderzoek heeft het bestuur de knoop doorgehakt: we doen aan jullie het voorstel om met ingang van het seizoen 2022-2023 het prestatie voetbal naar de zaterdag over te hevelen.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Op zondag spelen er geen selectie elftallen meer
  • Op zondag houden wij, bij voldoende animo, de zondag 3 in stand
  • Conform de regels van de KNVB zullen wij op de zaterdag starten met een standaard elftal in de standaard 5e Klasse. Het aantal reserve teams afhankelijk van het aanbod van spelers.

Waarom stellen wij dit aan jullie voor?

Vanuit de spelende leden en de oudere jeugdleden kregen wij al langere tijd signalen dat zij graag op de zaterdag willen (blijven) voetballen.  Daarop hebben wij een intern onderzoek ingesteld, een werkgroep heeft op verzoek van het bestuur een aantal scenario’s onderzocht. Hier is het huidige voorstel uit naar voren gekomen. Het bestuur heeft alle voor- en nadelen zorgvuldig overwogen.

Hoe nu verder?

Op woensdag 16 februari 2022 organiseren wij een “inloop” ledenvergadering. Je kunt dan langskomen en met het bestuur in gesprek gaan over dit voorstel. Ter plekke kun je een stembriefje invullen.

In verband met Corona delen wij de avond in op basis van de begin letter van je achternaam, houd je hier ook aan om teveel drukte ineens te voorkomen!

A t/m G                18:30 – 19:15

H t/m O               19:30 – 20:15

P t/m Z                 20:30 – 21:15

Graag zien we jullie op woensdag 16 februari aanstaande, op één van de genoemde tijdstippen.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Dik Bos, voorzitter vv CEC