Beste leden,

Voor het tweede jaar op rij kan de traditionele nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. Dat is altijd een mooi moment om het afgelopen jaar door te nemen en vooruit te blikken op het nieuwe jaar.

2021

Voor CEC was 2021 een roerig jaar, net zoals alle andere sportverenigingen lag ook bij ons geregeld het sportieve gebeuren stil. Of moesten wij met beperkingen ons “voetbalding” doen. Ondanks alle beperkingen hebben wij zoveel mogelijk de voetbalsport door laten gaan, het was niet altijd eenvoudig, maar het lukte zo goed en kwaad als mogelijk.

Ik wil bij deze mijn waardering uitspreken voor onze vrijwilligers, leden en sponsoren. CEC is een hechte en trouwe vereniging en dat blijkt ook wel! Met elkaar hebben wij de schouders eronder gezet en zijn we moeilijke tijden doorgekomen. Dankjewel allemaal!

2021 was ook het jaar van veranderingen; plannen voor een nieuw sportpark, upgrade van de accommodatie en een discussie binnen de club over een overstap naar het zaterdag voetbal. Het zijn allemaal spannende trajecten, ieder met zijn eigen dynamiek. Als bestuur moeten we alle zeilen bijzetten om dit alles in goede banen te leiden. Ook voor 2022 staan deze onderwerpen weer prominent op de agenda.

2022

Als ik vooruitblik naar dit jaar dan belooft het behoorlijk druk te worden. We zullen binnenkort besluiten moeten nemen over de upgrade van onze accommodaties. Op dit moment maken we ons als bestuur behoorlijk zorgen over het financiële plaatje, immers moeten wij de accommodaties geheel zelf bekostigen. De gemeente neemt alleen de inrichting van de velden voor haar rekening. Uiteraard komen wij in de lucht naar jullie als er besluiten genomen moeten worden, jullie hebben als leden altijd het laatste woord!

Sportief gezien is het nog hoogst onzeker of de competities dit seizoen wel “normaal” uitgespeeld kunnen worden.

Achter de schermen is een werkgroep druk bezig met een vervolgonderzoek over de meeste geschikte speeldag voor onze club. Is dat de zaterdag, of toch een andere richting? Er zijn meer smaken mogelijk die we allemaal goed en grondig onderzocht willen hebben.  Ook hier geldt weer: uiteindelijk hebben jullie als leden het laatste woord.

Personele bezetting bestuur

Binnen het bestuur kunnen we de komende tijd wat wisselingen verwachten. Onlangs heeft Vanessa Broekmann aangegeven na dit seizoen te willen stoppen als Penningmeester. Na vele jaren hard werken achter de schermen wil ze het stokje graag overdragen.

Daarnaast heeft Arno de Vries aangegeven binnenkort te gaan stoppen, hij zal vanaf medio maart zich gaan inzetten in de gemeentelijke politiek. Die rol is niet te combineren met het Secretariaat van de club.

Voor mij als voorzitter betekent dit een behoorlijke aderlating in het bestuur, ik roep jullie dan ook met klem op om eens goed na te denken of je iets kan betekenen in het bestuur. Het meest belangrijke is dat je graag wil! Alles kun je verder leren binnen het bestuur. Meld je bij mij persoonlijk of via ons mail adres, info@vvcec.nl , als je iets voor ons kan betekenen.

Deze oproep van mij is niet geheel vrijblijvend, want zonder volledig bestuur kunnen wij de komende trajecten niet goed vormgeven.

Slotwoord

Rest mij nog jullie een heel goed 2022 te wensen, we gaan een jaar tegemoet met veel positieve ontwikkelingen binnen onze club. Samen zorgen we ervoor dat we nog vele jaren kunnen genieten van de voetbalsport in Emmer Compas!

Sportieve groet,

Dik Bos, voorzitter vv CEC