Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering zijn de geluiden binnen de club besproken over een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal.

Het bestuur neemt deze geluiden serieus, maar gaat niet over één nacht ijs.

Om de voorwaarden, het draagvlak en de consequenties goed in beeld te brengen is er een werkgroep ingesteld om een uitgebreid onderzoek te doen. De werkgroep wordt geleid door Geert vd Tuuk en Tom Rengers en zal nog worden aangevuld met een aantal extra leden.

Deze werkgroep zal een rapport en advies uitbrengen aan het bestuur, een eventueel besluit over een overstap zullen wij altijd tijdens een ledenvergadering aan jullie als leden voorleggen. Op dit moment is de exacte planning nog niet helemaal duidelijk, uiteraard informeren wij jullie tijdig als dat nodig is.