Corona Virus

Update van het bestuur

Beste Leden en Ouders/Verzorgers van jeugdleden,

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben wij als bestuur hier ook over gesproken. We willen jullie graag even bijpraten hierover.

• Er worden tot op dit moment geen wedstrijden afgelast, mocht hier de komende tijd wel sprake van zijn dan zullen jullie hierover via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd worden

• Grote(re) bijeenkomsten: de komende weken staan er twee bijeenkomsten gepland, namelijk de ledenvergadering van woensdag aanstaande en de sponsoravond. Het bestuur heeft besloten om deze vooralsnog gewoon door te laten gaan. Uiteraard houden wij de berichtgeving nauwlettend in de gaten.

• Mocht je een vermoeden hebben dat je mogelijk besmet bent met het Corona virus, neem dan contact met ons op om te kijken welke vervolgstappen nodig zijn.

• Mochten er zich besmettingen binnen de club voordoen, dan zullen wij in overleg met de GGD bepalen welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Tot slot willen we je nog even wijzen op de website van het RIVM, www.RIVM.nl , hier kun je veel informatie terugvinden over het Corona virus. Ook kun je hier zien wat je zelf kunt doen om de kans op een besmetting te verkleinen.

Heb je vragen aan ons? Neem dan contact op via info@vvcec.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuur VV CEC