Rookbeleid bij CEC

Voetbalvereniging VV CEC > Nieuws > Rookbeleid bij CEC

Beste leden,onlangs heeft de hoge raad een uitspraak gedaan over rookruimtes in horeca en sportkantines
Hierbij zijn de inpandige rookruimtes per direct verboden. De NVWA zal hier op gaan controleren en waar nodig boetes uitdelen.
Als bestuur hebben wij daarom besloten dat de rookruimte in Cesponec per 21 oktober niet meer in gebruik is. De functie van deze ruimte zal worden aangepast naar bespreekkamer voor de diverse commissies en groepen binnen onze club. Op dit moment is nog onduidelijk of er wel gerookt mag worden in de buitenlucht meteen bij de sportkantines, de uitspraak van de hoge raad wordt door de overheid en NVWA hierop bestudeert.. In afwachting van duidelijkheid hierover zullen wij voorlopig het roken op het balkon naast Cesponec toestaan
Wij vragen jullie begrip en medewerking voor bovenstaande
Tot slot willen we nog melden dat wij in aansluiting op bovenstaande, bezig zijn met het project Rookvrije Generatie. We zullen jullie hier nog nader over informeren, maar wij denken aan het gefaseerd rookvrij maken van de jeugdvelden. Zodra we hier meer concreet over kunnen zijn dan horen jullie dat natuurlijk.
Kijk voor meer informatie op: https://rookvrijegeneratie.nl