Het Nieuwe voetbalseizoen

Voetbalvereniging VV CEC > Nieuws > Het Nieuwe voetbalseizoen

2019-2020

Beste Leden,

Met het nieuwe voetbalseizoen voor de deur willen we jullie even bijpraten over een aantal zaken.
Velden
De velden liggen er, ondanks de droogte, redelijk goed bij. Dit is geheel en al te danken aan een fantastische inzet van onze vrijwilligers die bijna dag en nacht met de sproeiers in de weer zijn geweest. Dankzij hun inzet kunnen wij straks weer de “wei” in. Bedankt!
De velden zijn vanaf maandag 19 augustus geopend voor trainingen en wedstrijden. De trainingen zullen eerst op de achterste trainingsvelden moeten gebeuren, het grote trainingsveld is namelijk opnieuw ingezaaid en vanwege de droogte nog niet helemaal gereed om te gebruiken. Voor de exacte trainingsdagen/tijden van jouw elftal moet je even met je eigen trainer en leider overleggen.
Bestuur
Binnen het bestuur zijn er een aantal wijzigingen; Harrie Eilert en Bennie Heijnen hebben aangegeven te willen stoppen. Ook Albert Swama is gestopt als bestuurslid, hij blijft nog wel met de sponsoring bezig voor onze club.
Inmiddels hebben Grietje Kappen (ledenadministratie) en Dik Bos (wedstrijdsecretaris senioren) aangegeven belangstelling te hebben om de heren Heijnen en Eilert op te volgen. Zij zijn zich nu al het inwerken en nemen de taken reeds over, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zullen we ze formeel installeren als nieuwe bestuursleden.
Uiteraard zullen we nog op gepaste wijze afscheid nemen van Bennie, Harrie en Albert. We bedanken ze voor hun inzet en bijdrage aan de club!
1e selectie
Op onze website kunnen jullie het voorbereidingsschema van onze selectie vinden. Uiteraard wensen wij ze veel succes onze leiding van onze nieuwe trainer Henri Goeree.
Sportpark
Tijdens de zomervakantie is het overleg over het nieuwe sportpark gewoon doorgegaan. Inmiddels zijn onze plannen voor het nieuwe sportpark door de gemeente bekeken en akkoord bevonden. Nu is het nog wachten op de financiële middelen. Wij verwachten dat medio oktober/november de gemeente zal besluiten of ze de benodigde financiële middelen beschikbaar kunnen stellen. Dat is dus nog even een spannende periode voor ons!
Wij zullen de plannen en ontwerpen voor het nieuwe sportpark met jullie delen tijdens een ledenvergadering of inloopbijeenkomst. Hierover horen jullie nog van ons.